34
Outsourcing

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań ekonomicznych coraz więcej firm decyduje się na zlecanie pewnych zadań firmy organizacjom zewnętrznym. To rozwiązanie redukuje koszty, pozwalając jednocześnie uzyskiwać wysokie standardy wykonania tych zadań. Jednym z często spotykanych przykładów zadań realizowanych w oparciu o outsourcing jest kompleksowe zaopatrzenie zakładu w środki BHP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, już od 1998 roku w naszej ofercie znajdują się rozwiązania systemowe, polegające na całościowym przejmowaniu zadań zaopatrzenia firmy w specjalistyczne środki (outsourcing BHP).

Typowe rozwiązania prezentujemy poniżej.

Prowadzenie magazynów konsygnacyjnych

W udostępnionych do dzierżawy pomieszczeniach magazynowych, tworzymy zaplecze magazynowe, zapewniając ciągły i płynny outsourcing BHP. Magazyny obsługiwane są przez naszych pracowników, prowadzących na bieżąco wydawanie odzieży roboczej, obuwia roboczego i innych środków ochrony na podstawie prowadzonych przez naszą firmę kartotek pracowniczych oraz zapotrzebowań napływających z poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, prowadzimy sprawne wydawanie odzieży, informujemy o nadchodzących wydawaniach oraz prognozujemy zapotrzebowanie na poszczególne artykuły. Podajemy przewidywany budżet na następny rok potrzebny do sfinansowania zaopatrzenia na poszczególne asortymenty i skorzystania z usług outsourcingu BHP.

W uzgodnieniu z Klientem, przygotowujemy zestawienia do rozliczeń z podziałem na centra kosztów, zestawienia zużycia poszczególnych artykułów przez jednostki organizacyjne w określonych odstępach czasu.

Korzyści płynące z obsługi na zasadzie magazynu konsygnacyjnego:
 • obciążenie kosztami magazynowymi dostawcy
 • zwolnienie działu zaopatrzenia z zamawiania środków ochrony
 • zapewnienie pełnej kompletnej gamy rozmiarów na stanie magazynowym
 • zapewnienie pełnego asortymentu i kompleksowy outsourcing BHP
 • ilości przekraczające kilkakrotnie miesięczne zapotrzebowanie
 • jedna zbiorcza faktura na koniec miesiąca z indywidualnie wynegocjowanym terminem płatności

Wynajem – leasing odzieży roboczej

   Usługa wynajmu i serwisu odzieży roboczej obejmuje:
 • przygotowanie odzieży indywidualnie dopasowanej do sylwetki każdego pracownika
 • przydzielenie odpowiedniej ilości odzieży dla pracownika w zależności od specyfiki pracy i częstotliwości
 • prania, oznakowanie każdej sztuki etykietą z kodem kreskowym w celu identyfikacji i rejestracji obiegu odzieży
 • pranie i serwis odzieży
 • wymianę odzieży niezdatnej do użycia na nową
 • kontrolę ilości i jakości odzieży, jak również naprawę zniszczonej odzieży
 • odbieranie odzieży z pojemników
 • dostarczanie jej do szafek przypisanych poszczególnym pracownikom odbywa się pod ciągłym nadzorem; szafki niezbędne do funkcjonowania całego systemu mogą być zakupione lub dzierżawione

Pranie i serwis odzieży roboczej

   Usługa kompleksowego serwisu odzieży roboczej obejmuje:
 • oznaczenie i przypisanie do konkretnej osoby odzieży roboczej
 • pranie i naprawę odzieży roboczej zgodnie z częstotliwością określoną w umowie
 • dostawę czystej i odbiór brudnej odzieży w określonym dniu tygodnia
 • kontrolę ilości i jakości odzieży oraz naprawę zniszczonej odzieży